Bourtange 2023 Reenactment - Bivouacs Info

BI
BI
Bivouacs Info
Aller au contenu
2023 > Bourtange
logbour
De Napoleontische Associatie der Nederlanden, het Exercitie Peloton Bourtange en de Stichting Vesting Bourtange, nodigen u van harte uit tot deelname aan het evenement “Slag om Bourtange 2023”. Dit evenement zal plaatsvinden in de Vestig Bourtange, Gemeente Westerwolde, Nederland.
Voorlopige opgave van deelnemers:


Middels deze voorinschrijving verzoeken wij u voor 1 maart 2023 te reageren, zodat de organisatie een inschatting kan maken van de opkomst. Wees daarin realistisch. Voor 20 man inschrijven en met 5 opkomen werkt voor niemand.Deze voorinschrijving geeft overigens geen recht op deelname. Het aantal plaatsen is beperkt.


Het thema van dit evenement zal de belegering & de uiteindelijke verovering van de vesting Bourtange door de gealliëerden op de Fransen. Uiteraard zullen er schermutselingen zijn voor het publiek en een slag. Ook voor burgerij zal een programma worden ontwikkeld. Handelaren uit deze periode zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Voorzieningen:

Hout, stro, water en kruit zullen door de organisatie ter beschikking worden gesteld.

Klaar ervoor ? 2 tot 4 juni 2023 Slag van Bourtange

DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Retourner au contenu