De Slag om Bourtange 2021

BI
BI
Bivouacs Info
Aller au contenu

De Slag om Bourtange 2021

Bivouacs Info
Publié par Webmaster dans Cancelling · 21 Août 2021
Tags: Bourtange
EVENT TE BOURTANGE AFGELAST
Beste Vrienden*innen,
Tot onze spijt moeten wij jullie meedelen dat het event te Bourtange van 25 en 26 september 2021 niet doorgaat.
De Stichting Vesting Bourtange en de NAN zijn van mening dat onder de huidige omstandigheden met veel onzekerheden en (financiële) risico’s het niet verantwoord is om het event door te laten gaan.  Ook vinden wij het niet te verantwoorden om tot 17 september te wachten met een go/no-go beslissing.  
Op dit moment staat de landelijke overheid (en de gemeente Westerwolde) geen meerdaagse evenementen toe. Tot 17 september zal op nieuwe richtlijnen van de overheid gewacht moeten worden.  Wij weten op dit moment volstrekt niet hoe die er uit gaan zien.
Zelfs al zou na 17 september de kans bestaan dat het event toegestaan is, dan zal dat met maatregelen rond controle op vaccinatie, testen en afstand regels gepaard gaan, die organisatie (financieel) belasten en het reenacten sterk beperken.
Daarnaast moeten reeds voor 17 september forse uitgaven gedaan worden met het risico dat het event niet doorgaat. Re-enactors en belangstellenden hebben ook al reserveringen gedaan en afspraken gemaakt.
Wij hopen dat er in 2023 weer een Napoleontisch event in Bourtange mogelijk is.
Bestuur Napoleontische Associatie der Nederlanden

EVENT IN BOURTANGE CANCELLED
Dear Friends, (m/f)
We regret to inform you that the event in Bourtange on September 25th and 26th 2021 will not take place.
The Foundation Fortress Bourtange and the NAN are of the opinion that under the current circumstances with many uncertainties and (financial) risks it is not responsible to let the event go ahead. We also don't think it's justifiable to wait until September 17 with a go/no-go decision.
At the moment, the national government (and the municipality of Westerwolde) do not allow multi-day events. Until 17 September, new government guidelines will have to be waited for. At the moment we have no idea how they will be.
Even if there is a chance that the event will be allowed after September 17, this will be accompanied by flanking measures regarding vaccination control, testing and distance rules, which put a (financial) burden on the organization and strongly limits re-enacting.
In addition, substantial expenses must be made before September 17 with the risk that the event will not take place. Re-enactors and interested parties have already made reservations and agreements.
We hope that another Napoleonic event in Bourtange will be possible in 2023.
Board of the Napoleonic Association of the Netherlands


Il n'y a toujours pas de critique.
0
0
0
0
0

DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Retourner au contenu