BELANGRIJK BERICHT

BI
BI
Bivouacs Info
Aller au contenu

BELANGRIJK BERICHT

Bivouacs Info
Publié par Webmaster dans NAN · 28 Décembre 2021
Tags: Heeswijk
Aan leden en vrienden van de NAN
 
Betreft: Gevolgen van de lockdown tot 14 januari 2022
 
 
Datum: 22 December 2021,
 
 
Geachte leden en vrienden,
 
Door de Corona-epidemie zijn wij weer genoodzaakt om in lockdown te gaan. Wij willen u graag informeren wat dit betekent voor NAN-activiteiten tot 14 januari 2022.
 
Wij hebben ons laten leiden door de richtlijnen van de overheid, met name deze:
 
“Buitenshuis geldt een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Bijvoorbeeld in de stationshal, een winkelcentrum of op het strand”                          (Bron: htttps://rijksoverheid.nl/)

 
Gevolg hiervan is dat de opening van het campagne-jaar 2022 op Kasteel Heeswijk Zondag 9 januari komt te vervallen.
 
Ook de exercitie op Loevestein van zondag 30 januari 2022 komt te vervallen.

 
Winterbivak Loevestein:
 
19 en 20 Februari 2022: Wij hebben besloten met de voorbereidingen voor het Winterbivak door te gaan. Er is reeds veel werk in de voorbereiding gestoken. Rond 14 januari weten wij meer over de (nieuwe?) maatregelen van de overheid. Dan zullen de NAN en Loevestein beslissen of het Winterbivak wel of niet doorgaat. We moeten daarbij realistisch zijn over de vooruitzichten. Die zijn somber, onder andere vanwege de onbekendheid met Omicron.
 
Wij weten dat wij een risico lopen maar met betrekkelijk geringe aanpassingen kan het event met het ontwikkelde scenario op een later tijdstip doorgaan.  
 
Voor het overige adviseren wij u uw boosterprik zo snel mogelijk af te spreken. Ga zorgvuldig om met de adviezen en maatregelen. Hou contact met elkaar via Zoom of Teams, en houd “wegdrijvende” leden binnen boord. Een gesprek met elkaar doet wonderen.
 
 
Wij wensen u tijdens deze donkere dagen veel (kaars-)licht en warmte en gezelligheid in Anton Pieck stijl toe.
 
In 2022 hopen wij u allen weer gezond in wei of salon tegen te komen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur NAN,
 
 
Marc Geerdink-Schaftenaar
 
Edwin Groot
 
Wim Muijrers


Il n'y a toujours pas de critique.
0
0
0
0
0

DISCLAIMER
    BIVOUACS INFO is   Not the Organizer Of the listed events on this site. The Organization  retains the Right to refuse registrations without giving reasons or to  modify them.
The events organization can change or cancel the event without giving reasons, without any compensation
Retourner au contenu